Carrer Sant Ramon, 59 - Santa Coloma de Gramenet
WhatsApp: 618 140 127
cosmentroom@gmail.com

CosMent Room

PROTAGONISTES

A l'aventura de Cosment Room els protagonistes són nenes,  nens i adolescents d’entre 8 i 15 anys. Adaptem el joc en funció de la franja d’edat en què es trobin per tal de què sigui una experiència profitosa i enriquidora per a tothom, creant així una experiència òptima per a tots els participants. El nostre Escape Room ‘Els Guardians de la Terra’ pretén ser una activitat divertida i al mateix temps educativa on el treball cooperatiu és totalment necessari per aconseguir l’objectiu.

GAMIFIQUEM

En els últims anys la gamificació, també coneguda com a aprentatge basat en jocs, està en ple creixement. El joc de Cosment Room crea una immersió del jugador, en un espai segur, on s’aprèn el que es necessita per resoldre els problemes i desafiaments del propi joc utilitzant-ne totes les seves capacitats intel·lectuals, creatives i de raonament deductiu, per tal d’aconseguir la missió proposada. Els nens aprenen mentre juguen, i el que és més important és que els nens aprenen a aprendre.

VALORS

Admirem i ens sentim identificats amb les capacitats i habilitats de les formigues: treballen en equip, són humils, utilitzen la lògica, respecten les companyes... A l’Escape de Cosment Room els jugadors treballen en equip i demostren les seves habilitats personals i comunicatives, resolen problemes i enigmes sota pressió, tracten la problemàtica mediambiental del canvi climàtic, desenvolupen confiança en si mateixos al resoldre els enigmes, i tot això en un ambient de diversió i motivació.

Més enllà d'un escape room

Característiques del nostre joc

Desenvolupa la confiança en un mateix
Fomenta el treball en equip
Afavoreix la comunicació amb els altres
Estimula la decisió crítica davant un repte
Posa en pràctica els seus coneixements previs
Promou el respecte amb el medi ambient